تعداد جملات یک مصراع

+1 امتیاز
ده روزه مهر گردون افسانه است و افسون چند جمله است؟ باتشکر
سوال شده در ادبیات فارسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
سلام

این جمله به دلیل داشتن یک فعل ، یک جمله است

ده روز مهر گردون افسانه و افسون است
پاسخ داده شده توسط گروه کار و فناوری
...