جامعه شناسی انتقادی

+1 امتیاز
جامعه شناسی انتقادی چیست؟
سوال شده در آزمایشگاه علوم توسط Fm

1 پاسخ

0 امتیاز
سلام

این سوال مربوط به گروه آزمایشگاه نمیباشد.

موفق باشید
پاسخ داده شده توسط گروه آزمایشگاه علوم
...