دامنه و برد تابع لگاریتمی

+1 امتیاز
سلام خسته نباشید میشه بگید دامنه و برد تابع لگاریتمی رو چگونه بدست میارن؟
سوال شده در ریاضی توسط مهدی رضایی

1 پاسخ

0 امتیاز

سلام

  دامنه توابع لگاریتمی به شکل y=log ax برابر برد تابع نمایی y=ax و برد تابع لگاریتمی برابر دامنه تابع نمایی است زیرا این دو تابع معکوس هم هستند . پس دامنه تابع لگاریتمی مجموعه ی اعداد توابع نمایی و لگاریتمیمثبت و برد آن مجموعه ی اعداد حقیقی است.

 

 

 

 

 

 

(پایه مثبت مخالف یک و خود عدد نیز مثبت باشد)

 

پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...