چگونه در ذهن خود قرار دهیم

0 امتیاز
سوال شده در فلسفه توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

پرسش مبهم است.
پاسخ داده شده توسط گروه فلسفه
...