کلمات مترادف

+1 امتیاز
کلمات مترادف درس ۱۱را بگویید
سوال شده در ادبیات فارسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
سلام لطفا نام درس و پایه تحصیلی را ذکر بفرمایید.
پاسخ داده شده توسط گروه ادبیات دوره اول
...