عدم موفقیت در انتخاب رشته

0 امتیاز
سلام وادب

لطفا راهنمایی بفرمایید  چگونه می توانیم در انتخاب رشته به موفقیت برسیم ورشته خود را انتخاب نماییم
سوال شده در روان شناسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
عرض سلام وادب. در درجه اول شناسایی رشته های مختلف وبعد بررسی ویژگی های هر کدام از رشته های تحصیلی وارزیابی هرکدام براساس علاقه مندی واستعدادی که داری و آینده شغلی هر کدام را بررسی کرده وبا مشورت از متخصصین ومشاوران مجرب بهترین اولویت را انتخاب کنید.
پاسخ داده شده توسط گروه روان شناسی
...