درختان آمازون

0 امتیاز
چرا درختان جنگل آمازون قابل شمارش نمی باشد؟ در صورتی که با علوم جدید بایستی به صورت دقیق آن را محاسبه نمود.

خواهش می کنم هر چه سریعتر جواب دهید

با تشکر از شما
سوال شده در جغرافیا توسط بی نام
...