مشتق یعنی چه؟

+1 امتیاز
سوال شده در ادبیات فارسی توسط نیما

1 پاسخ

0 امتیاز
سلام و عرض ادب

واژه های مشتق در ادبیات فارسی نهم با عنوان واژه های( وندی) نام برده شده اند و به واژه هایی گفته می شود که از یک بخش معنادار و یک جزء معنا ساز تشکیل شده اند.

مانند:گلدان ، دبیرستان
پاسخ داده شده توسط گروه ادبیات دوره اول
...