فرق بین عصر معصومین و عصر حاضر

0 امتیاز
چرا انسان ها در گذشته با دیدن این همه پیامبر و معجزه هایشان باز هم دچار شک و تردید می شدند اما امروزه با وجود یک قرآن، انتظار دارند ما ایمان بیاوریم؟
سوال شده در دین و زندگی توسط ghonchee

1 پاسخ

0 امتیاز
باسلام درزمان معصوم ع خود امام حاکم وناظربر اجرای دستورات وخلافی صورت نمی گیردچون احکام واقعی الهی پیاده می شود اما در عصر حاضر دسترسی ما به احکام واقعی ممکن نیست احکام ظاهری دین توسط ولی فقیه نظارت واجرا میشود وبطور طبیعی ممکن است در مواردی تخلف صورت گیرد
پاسخ داده شده توسط گروه دین و زندگی
...