اجبار و سرنوشت و تقدیر

0 امتیاز
اگر سرنوشت آدم ها از قبل خدا تعین کرده پس نقش ما چیه؟
سوال شده در دین و زندگی توسط ghonchee

1 پاسخ

0 امتیاز
مسئله قضا با قدر فرق دارد انچه سرنوشت واجبار است قضا است وانهم امور کلی است خدا مشخص می کند اما قدر که امور جزئی است در اختیار انسان است واین جزئیات در ان امور کلی تاثیر دارد
پاسخ داده شده توسط گروه دین و زندگی
...