چگونگی ابدیت بهشت

+1 امتیاز
هر چیزی، پایان می یابد و به آخر می رسد و ما انسان ها اعتقاد داریم که روزی می میریم و زندگی مان پایان می یابد یا روزی این دنیا پایان می یابد، من سوال دارم که می گویند بهشت ابدی است یعنی چه؟ معنای ابد چیست و این ابد تا کی و چه موقع است؟ منظور از ابد یک زمان و مدت خاصی است یا نه؟ یعنی چه ما تا آخر عمر در بهشت می مانیم و این آخر عمر روزی پایان نمی یابد؟
سوال شده در دین و زندگی توسط ghonchee

2 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
با سلام

ازل به معنای آغاز بدون ابتدا و ابد به معنای پایان بدون انتها می باشد چون روح انسان فنا ناپذیر و نا محدود است لذا پایان برای آن معنایی ندارد و جمله " ما تا آخر عمر در بهشت می مانیم  " صحیح نمی باشد چون عمر روح انسانی آخر و پایانی ندارد.

علت این که ما مفهوم ابد را درک نمی کنیم این است که ابد واژه ای نا محدود است ولی ظرفیت جسم ما محدود ، پس طبیعی است که ظرفی محدود تا اندازه وسع خود توانایی جایگیری دارد وبیشتر از آن در آن ظرف نمی گنجد.
پاسخ داده شده توسط گروه کار و فناوری
0 امتیاز
مسئله ابدیت بهشت وجهنم مربوط به روح انسان است که ابدی است ونامحدود وما بدلیل اینکه در دنیا محدودیم این مفاهیم را درست درک نمی کنیم
پاسخ داده شده توسط گروه دین و زندگی
...