دلیل موفقیت زیاد و بیشتر بعضی گنهکاران

0 امتیاز
افرادی که زیاد گناه می کنند چرا زیاد مجازات نمی بینند؟ حتی خوش شانس، پولدار، و از همه لحاظ موفق ترند؟
سوال شده در دین و زندگی توسط ghonchee

1 پاسخ

0 امتیاز
اینکه میگویید اینها موفق ترندو... از کجاملاک ومعیار شما درتشخیص موفقیت چیست
پاسخ داده شده توسط گروه دین و زندگی
...