چرایی انحصار انتخاب مردان برای بعضی کارها

0 امتیاز
چرا زن نمیتواند قاضی باشد؟

چرا بعضی کارها فقط برای مردان است در ایران؟
سوال شده در دین و زندگی توسط ghonchee

1 پاسخ

0 امتیاز
باسلام با توجه به اینکه بعضی از جرمه ها ومجرمین نیاز به برخورد بدون عواطف واحساسات دارد وزن از عواطف واحساسات بالایی نسبت به مرد برخوردار است قضاوت را به عهدی مردان گذاشته اند_ درمورد واگذاری بعضی کارها به مردان نیز یا آن کارها در شاءن زنان نیست یا در حد قدرت آنها
پاسخ داده شده توسط گروه دین و زندگی
...