چرایی اجبار در انتخاب مرجع تقلید

0 امتیاز
چرا باید حتما مرجع تقلید داشته باشیم؟ درحالی که در این زمان خیلی راحت میتوان اطلاعات زیادی را خودمان به دست آوریم؟ مثلا با جستجو در گوگل
سوال شده در دین و زندگی توسط ghonchee

1 پاسخ

0 امتیاز
دلیل شما بر اجبار تقلید چیست کی گفته انتخاب مرجع تقلید اجباری است
پاسخ داده شده توسط گروه دین و زندگی
...