چرایی اجبار در دین و حجاب

0 امتیاز
چرا در ایران دین و حجاب به بچه ها تحمیل و اجبار می شود و به ما امکان انتخاب نمی دهند؟ و اینقدر دین را به شکل بد و محدودی به ما نشان می دهند؟
سوال شده در دین و زندگی توسط ghonchee

1 پاسخ

0 امتیاز
باسلام پذیرش دین و مسئله حجاب در هیچ کجای دنیا از جمله ایران اجباری نبوده و نیست (دربسیاری از کشو های اروپایی بی حجاب شدن را اجبار می کنند) اما باید توجه کرد که اگر کسی گفت من مسلمانم و اعتقاد به دین اسلام هم پیدا کرد به طور طبیعی باید احکام آن را به پذیرد و به آن پایبند باشد از جمله مسئله حجاب و این مسئله به هیچ وجه به معنای بد جلوه دادن دین نیست
پاسخ داده شده توسط گروه دین و زندگی
...