چگونگی وجود خدا

0 امتیاز
من نمی توانم وجود خدا را درک کنم. که هم مرد نیست هم زن نیست؟ پس چگونه است؟
سوال شده در دین و زندگی توسط ghonchee

1 پاسخ

0 امتیاز
باسلام مرد و زن بودن و مشخصات دیگر مثل رنگ اندازه و... مربوط به اشیاء و موجودات مادی موجود در این عالم است خداوند موجود نیست تا بشود گفت مرد است یا زن و اگر مرد و زن نبود قابل درک نباشد بلکه ذات خداوند وجودی است خارج از این عالم و موثر در این عالم که وجود او را باید از آثارش شناخت و درک کرد
پاسخ داده شده توسط گروه دین و زندگی
...