تمرین کلاس 12

0 امتیاز
منظور از reproduce در این جمله چیست ؟

Ants are usually wingless but they develop wings when they reproduce
سوال شده در زبان انگلیسی توسط محمد عرفانی
...