تمرین کلاس 12

+1 امتیاز
منظور از reproduce در این جمله چیست ؟

Ants are usually wingless but they develop wings when they reproduce
سوال شده در زبان انگلیسی توسط محمد عرفانی

1 پاسخ

0 امتیاز
تولید مثل کردن
پاسخ داده شده توسط گروه زبان دوره دوم
...