topic sentence

0 امتیاز
سلام علیکم ، آیا topic باید اولین بخش topic sentence باشد ؟
سوال شده در زبان انگلیسی توسط فرزانه توکلی
...