خلاقیت در تدریس زبان انگلیسی

+1 امتیاز
لطفا چند روش خلاقانه جهت تدریس زبان انگلیسی نام ببرید و نوضیح دهید
سوال شده در زبان انگلیسی توسط شمسی شجاعی

1 پاسخ

0 امتیاز

یکی از بهترین شیوه هایی که خصوصا در زمینه یادگیری لغات جدید و مکالمه انگلیسی می توان برای همه رده های سنی بکار برد، استفاده از بازی های جذاب است. یکی از مفرح ترین بازی هایی که در کلاس های آموزش زبان می توانید از آن بهره ببرید پانتومیم است. بازی های  مناسب دیگر در سایت www. Qomgt .ir قرار داده شده است .

برخی از کلیپ های  کارتونی و یا فیلم های آموزشی   انگلیسی می توانند بهترین تاثیر را بر یادگیری زبان آموزان بگذارند. از این طریق بچه ها فرصتی برای به اشتراک گذاشتن واژگان، ایده ها و مفاهیم دارند .

زبان آموزان با نوشتن در مورد افراد موفق و ارائه آن در کلاس می توانند مهارت نوشتاری و گفتاری  خود را تقویت نمایند.. افراد با تحقیق در مورد افراد موفق انگیزه بیشتری خواهند داشت

پاسخ داده شده توسط گروه زبان دوره دوم
...