کار و فناوری یعنی چه؟ اهداف این درس در دوره اول متوسطه چه می باشد؟

+1 امتیاز
کار و فناوری یعنی چه؟ اهداف این درس در دوره اول متوسطه چه می باشد؟
سوال شده در کار و فناوری توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
با سلام

کار و فناوری همانطور که از نام آن بر می آید از واژه کار به معنی آشنایی دانش آموزان با انواع حرف و مشاغل و نیز  دست ورزی آنان و آموزش و انجام برخی کارهای عملی می باشد و واژه فناوری به معنای یادگیری و انجام برخی مهارت های الکترونیکی و رایانه ای می باشد تشکیل شده است .

برای رسیدن به این منظور کتاب ، آموزش هایی را پیش بینی کرده و کار عملی برای آن پیشنهاد کرده که البته دبیر مربوطه با توجه به امکانات و شرایط موجود می تواند کار عملی دیگری در حوزه همان مهارت جایگزین نماید.

نکته : کار عملی جایگزین نباید از حوزه کار و فناوری خارج شود مثلا کارهای هنری جایگزین خوبی نیستند.
پاسخ داده شده توسط گروه کار و فناوری
...