سوالات دینی در دوران غیبت

0 امتیاز
در دوران غیبت سوالات دینی خود را چگونه از امام معصوم بپرسیم؟

آیا جواب مراجع تقلید به سوالات دینی، در دوران غیبت صد در صد صحیح می باشد؟
سوال شده در دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی توسط مقیمی
...