سوالات دینی در دوران غیبت

0 امتیاز
در دوران غیبت سوالات دینی خود را چگونه از امام معصوم بپرسیم؟

آیا جواب مراجع تقلید به سوالات دینی، در دوران غیبت صد در صد صحیح می باشد؟
سوال شده در دبیرخانه توسعه فرهنگ قرآنی توسط مقیمی

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام وادب   امام زمان (ع) در پاسخ به یکی از یاران خود به نام اسحاق بن یعقوب که درباره رویدادهای جدید عصر غیبت سوال کرد وراه چاره را پرسید فرمود: درمورد رویدادهای زمان به راویان حدیث ما رجوع کنید که انان حجت من برشما هستند ومن حجت خدا بر ان ها می باشم.    مستدرک الوسایل ،ج17،ص317

این روایت بیانگر ان است که مسلمانان در غیبت امام  ئر مسایل فردی واجتماعی باید  سوالات خود را از فقیه و ولی فقیه بپرسند وانها نمایندگان عام امام زمان (ع) می باشند.

پاسخ سوال دوم  : یک سری اعتقادات ما اصول هستند وهیچ گاه با گذشت زمان هم تغییر نمی کنند مانند توحید ، معاد ، نبوت واعمالی چون نماز روزه و.....گه هم در دوران غیبت وهم در دوران ظهور امام  تغییری درآن ها حاصل نمی شود واما در رویدادهای جدید نیز مراجع از روی سلیقه شخصی خود پاصخ نمی گویند بلکه با توجه به قران وسنت وعقل پاسخ می گویند  وبا توجه به فرمایش امام زمان ع که در بالا ذکر شد  وظیفه ما این است اطمینان حاصل کنیم ولی قطعا با ظهور ان حضرت شبهات  توسط منبعی که  مصون از گناه وخطا وفراموشی است پاصخ داده می شود.
پاسخ داده شده توسط دبیرخانه فرهنگ قرآنی
...