درس های رشته تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی در پایه یازدهم چیست

0 امتیاز
درس های رشته تولید و توسعه پایگاه های اینترنتی در پایه یازدهم چیست
سوال شده در کامپیوتر کاردانش توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
کار با فرامین HTML -  کار با CSS ( مدریت محتوا و وب سایت - تصحیح عملکرد صفحات و تصاویر پیکسلی ( فتوشاپ) )-

کار با     Dremweaver

Webhosting

طرح کسب  و کار و تجارت الکترونیک
پاسخ داده شده توسط گروه کامپیوترکاردانش
...