تجهیزات پایه دوازده

0 امتیاز
آیا برای کتاب های پایه دوازدهم تجهیزات لازم خریداری شده اند؟
سوال شده در کامپیوتر فنی حرفه ای توسط بی نام
...