تفاوت «لا یحزُنک» و «لا تحزَن»

+2 امتیاز
سلام علیکم

لطفا بفرمایید میان دو آیه زیر از لحاظ وزن فعل و معنا چه تفاوتی دارند؟

«لا یحزُنک قَولُهم» (یونس/65)

«لا تحزَن إنَّ اللهَ مَعَنا» (توبه/45)
سوال شده در عربی توسط گروه عربی دوره دوم

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
سلام علیکم

لایحزنک به معنای اندوهگین نکند تو را هست

ولی لا تحزن فعل نهی به معنای اندوهگین مباش هست
پاسخ داده شده توسط گروه کار و فناوری
...