ضمن خدمت دروس پایه 12

0 امتیاز
دوره ضمن خدمت حضوری یا الکترونیکی برای دروس پایه 12 تشکیل می شود یا خیر؟
سوال شده در کامپیوتر فنی حرفه ای توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
 
بهترین پاسخ
احتمالا به صورت 2 دوره 6 ساعته حضوری برگزار شود.
پاسخ داده شده توسط گروه کامپیوتر فنی
...