ترجمه افعال ناقصه

+1 امتیاز
باسلام.

عبارت ( کُنتَ کاتِباً دَرسَک ) چگونه ترجمه می شود؟
سوال شده در عربی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

ترجمه بدین صورت است: «درست را می نوشتی»
پاسخ داده شده توسط گروه عربی دوره دوم
...