ترجمه وجدتُ برنامجاً یُساعدنی علی تعلّم العربیّه

+1 امتیاز
ترجمه وجدتُ برنامجاً یُساعدنی علی تعلّم العربیّه چیست؟
سوال شده در عربی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

باسلام.

برنامه ای یافتم که به من در آموختن عربی کمک می کرد یا کمک می کند.

پاسخ داده شده توسط گروه عربی دوره دوم
...