تجارت الکترونیک و امنیت اطلاعات

+1 امتیاز
در صورتیکه در هنگام تدریس روتر در دسترس نباشد چه باید کرد؟
سوال شده در کامپیوتر فنی حرفه ای توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
می توانید روتر را به صورت مجازی نصب کنید . تمامی دستورات کتاب در حالت مجازی نیز قابل اجرااست .
پاسخ داده شده توسط گروه کامپیوتر فنی
...