حالت فیزیکی معادلات

+1 امتیاز
آیا برای نوشتن معدله در سوالات باید حالت فیزیکی نوشته شود یا می توان از نوشتن حالت فیزیکی احیانا صرف نظر شود؟
سوال شده در شیمی توسط ناحیه ۱

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

در کتاب شیمی دهم ص 56 و ص آخر اصطلاحات و تعاریف آمده که باید حالت فیزیکی ذکر شود.

تمام معادلات کتاب با حالت فیزیکی نوشته شده است.

با آرزو موفقیت
پاسخ داده شده توسط گروه شیمی
...