پلیمر و مولکول

0 امتیاز
از کجا بفهمیم یه مولکول پلیمره یا پلیمر دارد؟؟
سوال شده در گروه علوم تجربی توسط مریم
...