نحوه بدست آوردن سینوس زاویه

0 امتیاز
چگونه میتوان سینوس یک زاویه را بدست آورد؟
سوال شده در ریاضی توسط @Deleted_acc33
...