چرا این بیت دارای مجاز هست؟؟!

0 امتیاز
از پای تا سرت همه نور خدا شود در راه ذوالجلال چو بی پا و سر شوی از پای تا سر مجاز از کل وجود است در حالی که از پای تا سر همان معنی حقیقی را میدهد و از پای تا سر دقیقا همون وجود و جسمه پس چطور مجاز میتونه باشه
سوال شده در ادبیات فارسی توسط بی نام
...