کاهش حجم مخلوط و افزایش جرم

+1 امتیاز
در مخلوطی از اب و یخ مقداری یخ ذوب شده و حجم مخلوط ۵ سانتی متر مکعب کاهش میابد . جرم یخ ذوب شده چند گرم است
سوال شده در فیزیک توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

سلام

جواب این سوال

 

 

پاسخ داده شده توسط گروه فیزیک
...