شمارش جمله مرکب و ساده و غیر ساده

0 امتیاز
سلام در عبارت به دوستم گفتم بیاید تا باهم مطالعه کنیم چند جمله مرکب و چند جمله غیر مستقل و چند جمله ساده مستقل وجود داره؟
مربوط به این پاسخ: جملات و شمارش آنها
سوال شده در ادبیات فارسی توسط بی نام
...