نقش های تبعی

0 امتیاز
میشه چند نمونه از سوالات امتحان رو قرار بدین که بفهمیم میتونیم تشخیص بدیم یا نه
مربوط به این پاسخ: نقش های تبعی
سوال شده در ادبیات فارسی توسط بی نام
...