قانون هس(جمع پذیری واکنش ها)شیمی یازدهم تجربی

0 امتیاز
سلام میخواستم بپرسم وقتی چند واکنش معلوم را بدهند که از طریق آن آنتالپی واکنش مجهول دیگر را بیابیم,,آیا میتوانیم برای ساده کردن واکنش های معلوم(همان جمع کردن انها برای یافتن آنتالپی واکنش مجهول)عدد منفی را در واکنش های معلوم ضرب کرد یا خیر.
سوال شده در شیمی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

خیر. عدد منفی زمانی که واکنش معکوس شود در مقدار آنتالپی ضرب می شود ولی معادله معکوس می شود.
پاسخ داده شده توسط گروه شیمی
...