صابون ها قطبی ناقطبی

0 امتیاز
سلام میشه لطفا بگید چرا صابون بخش ناقطبی بر قطبی یا بلعکس برهم غلبه نمیکنن
سوال شده در شیمی توسط Leila

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

توجه کنید که صابون از لحاظ شیمیایی نمک اسید چرب است ( نمک یعنی شامل یک کاتیون و آنیون ) و کاتیون در صابون از یون های سدیم یا پتاسیم یا آمونیوم انتخاب می شود چون نمک حاصل از این یون ها کاملا در آب حل می شود.

پس زمانی که صابون در آب حل می شود به یک کاتیون و آنیون ( R- COO-) تفکیک می شودو بخش آنیونی دو نقش احاطه کردن چربیها از بخش ناقطبی و آبپوشی توسط مولکول های آب از بخش آنیونی دارد.
پاسخ داده شده توسط گروه شیمی
...