گفتار اول درس یکم زیست شناسی پایه دهم.مبحث انتشار و اسمز

0 امتیاز
سوال اول.تراوایی نسبی یعنی غشا ، مواد رو براساس نیازی که سلول داره اونا رو انتخاب میکنه و بهشون اجازه میده که به یاحته وارد بشن.دراسمز ،مولکول ها از جایی که غلظت بیشتره به جایی که غلظت کمترهست میرن،پس غشا نمیتونه اونا رو انتخاب کنه. مشکل من چیه؟ کجا رو اشتباه متوجه شدم؟

سوال دوم.چرا در اسمز فقط مولکول های آب میتونند از غشا عبور کنن ؟ چرا مولکول های قند نمیتوانند؟

سوال سوم.معلم ما گفته که آب از طریق انتشار ساده هم میتونه عبور کنه.چون اندازه اش کوچیکه و انرژی جنبشی زیادی داره و تا اینکه چربی بخواد آب رو پس بزنه ،آب سریع وارد میشه.سوال من اینه که بالاخره آب از طریق اسمز عبور میکنه یا انتشار ساده؟
سوال شده در آزمایشگاه علوم توسط مرضیه سادات میرامام
...