درصد جرمی یک اسید در محلول

0 امتیاز
در ۶۰ میلی لیتر محلول ۴۰ درصد جرمی سولفوریک اسید (H2SO4)aq () با چگالی 1.25 g/ml ، چه مقدار از این اسید وجود دارد؟
سوال شده در شیمی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

با سلام

درصد جرمی، چگالی و حجم محلول را داده است. با استفاده از رابطه آنها جرم حل شونده را محاسبه می کنیم


 

پاسخ داده شده توسط گروه شیمی
...