گرامر درس پنجم زبان

+1 امتیاز
چگونه فعل Did رو به کار ببریم
سوال شده در زبان انگلیسی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

Did فعل کمکی زمان گذشته ساده یا همان simple past tense هست که فقط و فقط در جمله سوالی و در ابتدای جمله بکار میرود

البته فرم منفی آن یعنی didn't برای منفی کردن فعل اصلی در زمان گذشته استفاده میشود که البته جای آن قبل از فعل اصلی میباشد.

اما اگر جایی غیر ازین فعل did را مشاهده کردید در واقع فعل اصلی به معنای انجام دادن بوده است مثل:
I did my homework in the afternoon

پاسخ داده شده توسط گروه زبان دوره اول
...