کاهش یون های آلومینیوم و منیزیم

0 امتیاز
سلام و عرض ادب با توجه به سری الکتروشیمیایی آلومینیوم و منیزیم منفی تر یا کاهنده تر از مولکول آب هستند، آیا راهی هست که بتوان با ولتاژ و جنس الکترود مناسب آلومینیوم یا منیزیم را به صورت انتخابی و بدون الکترولیز شدن آب روی کاتد رسوب داد؟
سوال شده در شیمی توسط جویا

1 پاسخ

0 امتیاز
با سلام

به جای استفاده از محلول آنها از نمک مذاب آنها استفاده کرد. همانطور که در تهیه آلومینیوم از سنگ معدن آن در حالت مذاب استفاده می کنند.
پاسخ داده شده توسط گروه شیمی
...