طریقه حل کردن معادله

+1 امتیاز
چگونه یک معادله را حل کنیم
سوال شده در ریاضی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
بر روی لینک زیر کلیک کنید معادله ریاضی هفتم توضیح داده شده است

https://www.aparat.com/v/JVvrc/%D9%85%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84%D9%87_-_%D8%B1%DB%8C%D8%A7%D8%B6%DB%8C_%D9%87%D9%81%D8%AA%D9%85
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره اول
...