ارايش الکتروني و اعداد کوانتومي

0 امتیاز
سلام اين جمله درست هست يا غلط     هرچه شماره لايه زيرلايه کمتر انرژي ان نيز کمتر هست و                                                                                                                                                    اين جمله  پس از پر شدن هر لايه با انرژي کمتر لايه با انرژي بيشتر پر ميشود
سوال شده در ریاضی توسط mostafa

1 پاسخ

0 امتیاز
سلام  برای پاسخ دقیق به گروه شیمی  مراجعه فرمایید
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...