جمع زاويه هاي مثلثاتي 15 درجه

+1 امتیاز
ببخشيد من sin15-cos15 وsin15+ cos15  را چه جوري محاسبه کنم
سوال شده در ریاضی توسط mostafa

1 پاسخ

0 امتیاز

سلام  مقادیر مثلثاتی  در  ماشین حساب  ختی ماشین حساب موبایل    موجودند

از نظر محاسبه مثلثاتی از فرمول های نصف کمان استفاده کنیدhttps://wikimedia.org/api/rest_v1/media/math/render/svg/e6f9e9ba9762d2e92822ebdc3edb3640478bdab4

پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره دوم
...