فرمول ‌بدست آوردن ‌زاویه های ‌داخلی و خارجی

+1 امتیاز
توضیح اینکه چگونه‌میتوان‌اندازه‌ یک زاویه را بدست آورد؟ ممنون
سوال شده در ریاضی توسط Seied Ali Rez

1 پاسخ

0 امتیاز
فرمول مجموع زاویه داخلی180×(2-n)است

مجموع زاویه خارجی 360 است

اگر یک زاویه داخلی چند ضلعی منتظم را خواستید به دست آورید180×(2-n) را تقسیم بر تعداد اضلاع می کنید یعنی n

اگر یک زاویه خارجی چند ضلعی منتظم را خواستید به دست آورید 360 تقسیم بر n
پاسخ داده شده توسط گروه ریاضی دوره اول
...