سلام راه حلی و روشی راحت برای در ۵ هندسه پایه نهم

0 امتیاز
سلام راه حلی راحت برای حل هندسه درس ۵هندسه
سوال شده در عربی توسط بی نام
...