درس علوم فصل پنجم پایه نهم

+1 امتیاز
اگر وزن جسم۲۰ کیلو باشد آنگاه نیروی تکیه گاه وارد بر ان چند است؟
سوال شده در گروه علوم تجربی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز
سوال غلطه - جرم جسم 20 کیلوگرم است .

وزن در زمین 10 برابره جرمه پس وزن میشه 200 نیوتون

نیروی تکیه گاه با وزن برابره پس نیروی تکیه گاه هم 200 نیوتون میشه
پاسخ داده شده توسط گروه علوم تجربی
...