فارسی درس اول فنی حرفه ای

0 امتیاز
نشانه های شاعری در ادبیات فارسی یعنی چه؟
سوال شده در ادبیات فارسی توسط علیرضا

1 پاسخ

0 امتیاز
سلام و عرض ادب.

سوال کلی مطرح شده است. لطف کنید منبع سوال رو بفرمایید.زیرا از چند زاویه می توان به این سوال نگریست.

اول این که،  راه های تشخیص شاعر واقعی چیست.

دوم تشخیص سره از ناسره در شعر فارسی

سوم، نشانه شناسی شعر شاعران که بحثی بسیار مفصل و تخصصی دارد.

موفق باشید. حسینی
پاسخ داده شده توسط گروه ادبیات دوره دوم
...