علوم هشتم فصل ۴

+1 امتیاز
قطع ریشه شکمی عصب نخاعی در سمت چپ باعث بروز اختلال در کدام بخش میشود ؟
سوال شده در گروه علوم تجربی توسط بی نام

1 پاسخ

0 امتیاز

ریشه شکمی، بخش حرکتی عصب نخاعی را تشکیل می‌دهد.و قطع آن در حرکت سمت چپ بدن اختلال ایجاد می کند

پاسخ داده شده توسط گروه علوم تجربی
...