ارایه اشتقاق

+1 امتیاز
ارایه اشتقاق یعنی چی؟
سوال شده در ادبیات فارسی توسط Zahra

1 پاسخ

0 امتیاز
اشتقاق کلماتی است در نظم و نثر که مشتق هم هستند.یعنی از یک ریشه اند مثل شهره شهور شهر.یا علم عالم معلوم علوم و ... نظم: ز مشرق سر کوی, آفتاب طلعت تو / اگر طلوع کند طالعم همایون است.
پاسخ داده شده توسط گروه ادبیات دوره اول
...